Uusien henkilöautojen CO2-päästöjen mittaustapa muuttuu todenmukaisemmaksi. Yritysten kannattaa olla hereillä ja ottaa tämä huomioon autopolitiikassaan ensi syksystä alkaen.

EU:ssa on jo 1980-luvulta lähtien ollut käytössä teoreettiseen ajotapaan perustuva päästöjen mittaustapa NEDC (New European Driving Cycle), joka ollaan nyt päivittämässä todenmukaisempaan mittaustapaan (WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Mittaustapa muuttuu portaitain vuoteen 2021 mennessä.

Kohti autokohtaisia päästöarvoja

WLTP:n siirryttäessä jokaiselle autolle tulee oma, ”personoitu” CO2-päästöarvo: Uusia teknologioita hyödyntävä WLTP vastaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita ja ajotapaa ja ottaa huomioon esimerkiksi autoon valitut lisävarusteet.

Siirtymävaiheessa veromuutokisa

Siirtymävaihe NEDC:stä WLTP:hen käynnistyi 2017. Tämän vuoden syyskuusta lähtien uusien ajoneuvojen päästöarvot ilmoitetaan asiakirjoissa rinnakkain sekä NEDC:n että WLTP:n mukaisesti.

HUOM! Siirtymäaikana NEDC-päästöarvo lasketaan WLTP-arvon pohjalta laskentakaavalla. Näin saatu ”uusi” NEDC-arvo poikkeaa aiemmin käytetystä laboratoriotestatusta, teoreettisesta päästöarvosta (ns. takaisinlaskettu NEDC-arvo). Siirtymävaiheessa uusien autojen verotuksessa käytetään alempaa CO2-arvoa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta jo käytössä oleviin henkilöautoihin, mutta ota huomioon että nyt tilattavien autojen autoverollinen hinta sekä autoedun verotusarvot saattavat vaihdella riippuen tilaushetkestä. Toistaiseksi ei ole tietoa, että WLTP-mittaustavan mukaista päästöarvoa käytettäisiin autoveron määrittelyssä.

Seuraamme, miten asia etenee ja informoimme asiakkaitamme mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä.