Eläketurvakeskus (ETK) on julkaissut linjauksen työsuhdepyörien verovapaasta pyöräedusta maksettavista eläkemaksuista.

Linjauksen mukaan ”Palkanosaksi sovittu pyöräetu on TyEL-ansiota riippumatta edun verotuskohtelusta”. Tämä käytännössä tarkoittaa, että osana kokonaispalkkaa tulevasta pyöräedusta tulisi maksaa TyEL-maksut eikä sivukulusäästöä niiden osalta synny.

Sen sijaan ”Palkanlisänä annetusta edusta TyEL-ansiota on edun veronalainen määrä”. Tulkintamme mukaan palkan päälle tuleva pyöräetu ei kerrytä TyEL-ansiota, jos verotusarvo on maksimissaan verovapaa 100 €/kk.

Me Fleetissä noudatamme viranomaisten voimassa olevia säädöksiä ja linjauksia. Toivomme, että asiaan saadaan pikaisesti selvyyttä, sillä linjaus jättää kysymysmerkkejä edelleen. ETK:n linjauksella on luonnollisesti vaikutusta työnantajan kokonaiskustannuksiin ja nyt jo iso määrä yrityksiä on ottanut työsuhdepyörät henkilöstön etuvalikoimaansa.

Asiasta voit lukea lisää tästä.