Autoalan konsultti- ja hallinnointiyritys Fleet Innovationin toimitusjohtaja Sakari Viitasen mukaan autoilun muutoksen tuulet ovat voimakkaat. Autoilulla on mahdollisuus muuttua ekologisempaan suuntaan, mutta kannan uudistuminen nojaa yhä enemmän yritysautoilun kautta tapahtuvaan uudistumiseen. Uusien autojen kauppa on parinkymmenen prosentin laskussa, kun käytettyjä autoja tuodaan ja myydään aiempaa enemmän, mikä ei tietenkään ole hyvä yhtälö uusiutumista ajatellen.

Fleet Innovation teki kyselyn autoilun tulevista näkymistä. Kyselyyn osallistui 845 yritysautoilijaa. Muutoksen suunta on selvä: autoilu muuttuu aiempaa sähköisempään suuntaan, brändit menettävät merkitystään ja määräaikaisista sopimuksista halutaan eroon.

2-fleet-innovation-kyselytutkimus-autoilijoille-2020

Koronan myötä moni yritys ja autoilija on saanut kokea sen, että määräaikainen vuokravastuu on riski niin autoa vuokraavalle yritykselle kuin autoa käyttävälle autoilijallekin. Fleet Innovation on lanseeraamassa alaa mullistavan leasing-tuotteen, joka mahdollistaa asiakkaalle liikkumisen uusilla autoilla sekä niistä luopumisen tarpeen tullen joustavasti.

Koronan vaikutus autoetuun

Yritysautoilu muutoksen draiverina

Yritysautoilu muuttaa kuluttajakäyttäytymistäkin, sillä käytetyt työsuhdeautot ovat parin vuoden kuluttua hyviä vaihtoehtoja käytettyjen autojen markkinoilla. Tätä kautta uusi tekniikka tulee yhä useamman saavutettaville.

Fleet Innovationin toimitusjohtaja Sakari Viitasen mielestä liikaa fokusta laitetaan siihen, miten uusia autoja voisi hankkia lisää. Toinen ratkaisu olisi pohtia miten vanhojen autojen käyttöä vähennettäisiin. Saksassa mentiin kovaa vanhojen dieselien kieltoa kohden, mikä oli liian raju liike. Viitasen mielestä jotain sanktiota voisi kuitenkin harkita, jotta ajatus ”mitä vanhempi auto, sitä kalliimpi ajaa” toteutuisi. ”Tämä ei tokikaan ole poliittisesti helppo kortti, mutta autokannan uusiminen fokuksena varmasti toimiva. Joka tapauksessa on selvää, että uusi auto on ekologisempi ajaa kuin vanha.”, Viitanen pohtii.

Fleet Innovationin tekemässä tutkimuksessa vastanneista 55% aikoo hankkia sähkö- tai hybridiauton. Lisäksi 65% ilmoittaa, että ensisijainen vaikutin auton valintaan on käyttövoima, vasta sitten on merkin päättämisen vuoro.

Käyttövoiman vaikutus automerkin valintaan

Viitasen mukaan autoalalla käydäänkin merkittävää kisaa merkkien välillä, koska teknisesti autobrändit ovat kovin eri asemissa. Lisäksi merkkisitoutumisen vähentyminen johtaa yhä useammalla auton vaihtajalla automerkin vaihtoon. Kyselyyn vastanneiden mukaan Skoda on järkivalinnan ykkönen, mutta jos autoilija saisi vapaasti valita merkin, olisi valinta Mercedes, Audi tai Volvo.

4-fleet-innovation-kyselytutkimus-autoilijoille-2020

Uusi korona-ajan leasing-tuote muuttaa markkinaa

Merkittävä muutos Viitasen mukaan on sekin, että auto halutaan aiempaa lyhyemmäksi ajaksi. Suurin osa, 77% vastanneista, ei haluaisi sitoutua mihinkään aikaan, ja jos on valittava jokin aika, niin sitoutumisaika olisi maksimissaan 3 vuotta. Vielä kaksi vuotta sitten autoista 61 prosenttia hankittiin noin neljän vuoden sopimusajoiksi. Näkyvissä on autojen kiertonopeuden lisääntyminen, mikä on hyvä merkki.

Fleet Innovation kysyi tutkimuksessaan, miten korona on vaikuttanut työsuhdeautoilijaan. Hieman yli puolet, 52 prosenttia, vastaa, että suhtautuminen autoiluun etuna ei ole muuttunut, ja 13% vastaa, että autoedun merkitys etuna on jopa parantunut. Kolmanneksen mielestä autosta luopumisen tulisi olla aiempaa helpompaa tai edun merkitys on heikentynyt. Korona on vähentänyt auton käyttöä, kun jopa 60 prosenttia vastanneista ilmoittaa autoilun vähentyneen koronan myötä.

Työsuhdeautoilijat ovat selvästi suuntaamassa aiempaa ekologisempaan suuntaan. Tutkimukseen vastanneista 75% antaisi vauhtia muutokselle muun muassa vähäpäästöisten autojen käyttökannusteita lisäämällä. Lisäksi 36% mielestä työnantajan autopolitiikkaa tulisi uudistaa nykyaikaisemmaksi ja joustavammaksi. Julkisen latausinfran ja kotilataamisen edellytyksiä tulisi parantaa 40% mielestä.

Fleet Innovationin kyselyn mukaan autojen valinta on vaikeutunut. Nettiä tai asiantuntija-apua autovalintaa tehdessä tarvitsee 53% vastanneista, koeajoa suosii 31 prosenttia ja vanhaan tuttuun merkkiin luottaa vain 16 prosenttia vastanneista.

Fleet Innovationin näkemyksen mukaan määräaikainen ja pitkiin vuokrasitoumuksiin perustuva autoilu vähenee. Asiakaspalautteiden myötä Fleet Innovation on lanseeraamassa markkinoille uudenlaisen FleetJousto-nimisen leasing-tuotteen. Sakari Viitasen mukaan FleetJousto leasing-ratkaisussa asiakas voi koska tahansa palauttaa auton. ”Tämä on koronan synnyttämä tuote, asiakkaillemme jäi runsaasti autoja vaille käyttöä ja päätimme ratkaista tämän ongelman. Kehitystyön teema oli: autoja liiketoimintaa varten eikä liiketoimintaa autokulujen kattamista varten.”, Viitanen vetää yhteen.

5-fleet-innovation-kyselytutkimus-autoilijoille-2020

Fleet Innovation faktoina:

  • Liikevaihto 2019 43M€, ennakkoarvio vuodelle 2020 50M€
  • Hallinnoitava autokanta 7000 autoa, kasvua vuosittain 1500
  • Toimitusjohtaja Sakari Viitanen, 040-8215900, sakari.viitanen@fleet.fi