Läpinäkyvä kuluseuranta

Asiakkaanamme tiedät, mistä maksat: FleetMax-extranetissä yritysautoilun kustannuksia voi seurata kululajeittain. Esimerkiksi rahoituksen korot, huollot, polttoaineet ja vakuutukset on eritelty selkeästi. Kaikki autokulut voidaan tiliöidä kululajikohtaisesti suoraan asiakkaamme kirjanpitojärjestelmään.

Myös laskutuksemme on läpinäkyvää: Veloitamme asiakkailta normaalien hallintokulujen lisäksi kiinteän, kuluarvioon perustuvan kuukausimaksun.