Saksalainen autoyhtiö Volkswagen nousi näkyvästi otsikoihin vuoden 2015 syksynä, kun Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto huomasi yrityksen vääristelleen autojen pakokaasumittaustuloksia. Volkswagenin päästöjen todettiin olevan mahdollisesti jopa 40-kertaa luultua suuremmat.

Tapaus herätti lainsäätäjät myös EU:ssa, mistä syntyi autojen päästömittausta säätelevä WLTP-asetus. Ja se astui voimaan 1.9.2018 vaikuttaen myös sinun yritykseesi.

Muuttuvat päästömittaukset ja niiden seuraukset sinulle

WLTP on herättänyt sekaannusta ja ihmetystä ympäri Eurooppaa, eivätkä autohankinnoista vastaavat päättäjät ole vielä täysin tietoisia WLTP:n seurauksista heidän yritykselleen.

Mikä asetuksen myötä muuttuu on autojen päästömittausmenetelmä. Se tulee nyt vastaamaan paremmin todellisuutta, kun autojen päästömittaukset tehdään liikenteessä – ei laboratoriossa – ajamalla. Muutoksen odotetaan kasvattavan autojen mitattuja päästöjä ja tätä kautta nostavan myös autojen ylläpitokustannuksia.

Vaikka Suomessa Trafi on todennut, ettei WLTP:n pitäisi nostaa autojen kustannuksia, niin mielipiteitä tästä on myös toiseen suuntaan. Asetuksen voimaan astumiseen mennessä läheskään kaikkien autojen WLTP-päästöjä ei nimittäin ole ehditty mitata.

Erityisen haasteellista päästömittausten vaikutusarvioinnista tekee yksittäisten auton osien merkitys kulujen nousulle. Erään automerkin suositun manuaalivaihteisen mallin päästöt nimittäin nousivat 9 % nakertaen yhtiön kilpailukykyä, kun verotus nousi vastaamaan uutta mittausarvoa.

Voit valmistautua muutokseen – Siksi FLEET

Yllä mainituista syistä, WLTP on saanut autovalmistajat varpailleen ja valmistautumaan mittausmuutokseen hintoja laskemalla. Tämä kielii autovalmistajien odottavan, että muutos nostaa tiettyjen autojen verotusta ja ylläpitokustannuksia, mikä vaikuttaa suoraan yritysautoilun hintaan.

Valmistautuminen onkin aiheellista, koska uusi mittaustapa huomioi aiempaa tiukemmin, kuskin kaasujalan, ajon ulkolämpötilan (kylmyys – kuumuus) ja päästöjen kokonaisvaikutukset ympäristöön. Tästä syystä WLTP on ajankohtainen myös sinulle, jos pohdit asetuksen vaikutusta yrityksesi menoille.

Muutokseen ei kuitenkaan tule suhtautua mörkönä, koska yrityksesi voi ottaa WTLP:n avosylin vastaan, kun teillä on ajankohtaiset tiedot muutoksen vaikutuksesta autokannallenne. Ja tähän me, FLEET, tähtäämme. Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden päivittää autodatasi ajantasalle ja selvittää WLTP:n seuraukset ennen kulurakenteesi muutosta.

Lähetä meille viesti ja varaa ilmainen konsultaatiosi täältä.