Yritysvastuu Fleet Innovationissa

Vastuullisuus ei ole vain yksittäinen tekijä, vaan kokonaisuuksiensa summa. Fleet Innovation on päättänyt tietoisin keinoin edesauttaa vastuullisemman ja läpinäkyvämmän tulevaisuuden rakentamista.

Keskitymme yritysvastuussamme erityisesti 6 pääteemaan:

 • Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi
 • Sukupuolten tasa-arvoisuus
 • Asianmukainen työympäristö ja talouskasvu
 • Ilmastotoimet
 • Vastuullinen kuluttaminen ja tuottaminen
 • Lahjoitukset

Oman vastuullisuuden lisäksi panostamme siihen, että kumppanivalintoja tehdessä myös yhteistyökumppanimme näkevät vastuullisuuden tärkeänä osana toimintaansa.

Lahjoitukset ja tuen antaminen sitä tarvitseville

Lahjoitamme rahaa aktiivisesti sitä tarvitseviin kohteisiin, jotta tulevaisuus olisi parempi. Painotamme lahjoituksissa erityisesti ilmasto- ja kriisityötä. Olemme tehneet lahjoituksia muun muassa:

Vuonna 2021 lahjoitimme 8000 € ympäristönsuojeluun mm. puiden istutuksen myötä.

Vuonna 2022 lahjoitimme 4000 € Ukrainan sodan uhrien tukemiseen.

Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi

Arvostamme jokaisen työntekijämme panosta. Meille terveys, toisten tuki ja työssä viihtyvyys ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta saavutamme yhdessä tavoitteemme. Hyvinvointitekoja:

 • Matala hierarkia. Esihenkilön ja työtovereiden tuki on aina lähellä. Jokaisella on vastuu huomioida ja käyttäytyä toinen toisiamme kunnioittaen.
 • Mittaamme ja seuraamme työntekijöiden hyvinvointia mm. henkilöstökyselyillä ja one-2-one- sekä kehityskeskusteluilla.
 • Sairastamme rauhassa. Töitä ei tehdä, eikä töihin tulla kipeänä.
 • Työntekijöille on tarjolla laaja työterveyshuolto sekä vakuutusturva vapaa-ajalla.
 • Panostamme työergonomiaan.
 • Lounasetu tukee tervettä ruokailua.
 • Vuosittaiset virkistys- ja teemapäivät.
 • Kannustamme henkilökuntaa liikkumaan kuntosalipalveluilla, työsuhdepyörillä, aktiivisuusrannekkeella ja olemalla mukana Liikkuva Suomi -projektissa.

Sukupuolten tasa-arvoisuus

Työllistämme ikään, sukupuoleen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Tärkeitä piirteitä työkulttuurille ja -ilmapiirillemme ovat rehellisyys, sitoutuminen, sovitun mukaan toimiminen ja muille avunanto. Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja toisiltamme oppien.

31 vuotta
henkilöstömme keski-ikä vuonna 2021
41 %
henkilökunnasta on naisia

Asianmukainen työympäristö ja talouskasvu

Olemme kasvaneet vakaaksi toimijaksi, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia työtehtäviä eri taustoista tuleville osaajille. Tuemme työntekijöiden urakehitystä ja etenemistä työuralla. Henkilömäärän kasvuun olemme reagoineet muun muassa:

 • Päivittämällä toimitilojamme, jotta jokaisella työntekijällämme olisi turvallinen, funktionaalinen ja miellyttävä tila työskennellä.
 • Panostamme työtä helpottaviin työvälineisiin ja digitaalisiin järjestelmiin.
 • Mahdollistamme työntekijöille täsmäkoulutusmahdollisuuksia ja jaamme tietoa avoimesti.

Seuraamme työkulttuurissa tapahtuvia muutoksia ja reagoimme niihin aktiivisesti. Henkilöstömme voi toteuttaa työtehtäviään joustavasti ja olemme siirtyneet työskentelymalliin, jossa työntekijä saa suorittaa työtehtävät 40 % työajastaan haluamassaan paikassa.

Ilmastotoimet

Olemme liikkumisen ja ajoneuvohallinnoinnin palveluyritys. Meillä on merkittävä rooli konsultoida yrityspäättäjiä ottamaan askeleita kohti vihreämpää hiilineutraalia liikkumista. Kun yritykset ottavat käyttöön uuden teknologian autoja, ne jatkavat kierrossa kohti kuluttajia päivittäen koko Suomen autokantaa.

Osana vähäpäästöisempää liikkumista panostamme omissa valinnoissamme sähköllä toimiviin autoihin sekä päästöttömiin työsuhdepolkupyöriin. Haluamme myös lyhentää autojen pitoaikoja, jotta käytössämme on aina paras teknologia. Henkilöstöstämme noin 40 % ajaa täyssähköautoilla.

Toimitilojen sijaintia valitessa olemme panostaneet siihen, että saapuminen on helppoa niin julkisilla, autolla kuin pyörällä – pysäköinti- ja auton latausmahdollisuudet huomioiden.

Vastuullinen kuluttaminen ja tuottaminen

Vaikka emme palveluyrityksenä liioin osta, tuota tai myy jätettä synnyttäviä tuotteita, keskitymme vastuulliseen kuluttamiseen liiketoimintaa tukevilla osa-alueilla:

 • Vuokraamme toimitilamme toimijalta, joka keskittyy omassa toiminnassaan vahvasti vastuullisuuteen.
 • Kierrätämme kaiken työympäristössä syntyvän jätteen ja panostamme, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.
 • Vähennämme muovin käyttöä mm. siirtymällä tankkauskorteista mobiilitankkaukseen.
 • Valitsemme sähkön, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla.
 • Panostamme sähköisiin kohtaamisiin, emmekä suosi aina asiakkaan luona vierailua.

Aika tehdä yrityksesi liikkumisen suhteen vastuullisia ratkaisuja?