Autoedun käyttäytyminen palkattoman vapaan tai lomautuksen aikana

fleet-innovation-auton-vaihto

Monessa yrityksessä on ajankohtaista pohdintaa tai jo aktivoitumassa lomautuksia. Tähän liittyen on hyvä huomioida autoihin ja autoetuun liittyvä linjaus koskien etuja ja oikeuksia. Tässä muutama nosto asiaan.

Lyhyet vapaat

Lyhyinen vapaiden osalta (esim. alle 50 % kuukauden päivistä kestävä vapaa) on helpointa pitää autoetu ennallaan palkkauksessa ja näin työntekijällä pysyy auto käytössään. Autoetu maksetaan tällöin normaalisti. 

Toki myös lyhyiden vapaiden aikana käyttäjällä on mahdollisuus palauttaa auto työnantajan haltuun lomautuksen ajaksi ja silloin häneltä ei veloiteta autoetua lomautuspäiviltä. Jälkimmäisessä tapauksessa auto on säilytettävä työnantajan tai kumppanin, kuten Fleet Innovationin parkkipaikalla. 

Osittainen luopuminen autoedusta tuo vääjäämättä hallinnollista vaivaa ja ylimääräisiä kustannuksia HR- & hallinnointiprosessiin.

Pidemmät vapaat

Pidempien vapaiden osalta voidaan sopia, että käyttäjä palauttaa autonsa työnantajan haltuun palkattoman vapaan ajaksi ja vapautuu autoedun kustannuksesta. Tässäkin tapauksessa auto on palautettava avaimineen työnantajan tai Fleet Innovationin haltuun. 

Tämä vaihtoehto on selkeä kaikille osapuolille ja selkeä hallinnollisesti. Fleet Innovationilla on mahdollisuus siirtää ja säilyttää autoja väliaikaisessa parkkeerauksessa, jos tällaiseen on tarvetta.

Auto palkattoman vapaan aikana

Käyttäjällä on myös mahdollista pitää auto palkattoman vapaan ajan, jos hän maksaa siitä työnantajalle erikseen määriteltyä vuokraa. Silloin hänelle ei synny autoetukulua palkattoman vapaan ajalta, mutta verottajalle kelpaava vuokrataso on maksettava. Autoilun käyttökulut ovat käyttäjän vastuulla. 

Tämä vaihtoehto saattaa olla osapuolille työläs, koska työnantajan on käyttäjäkohtaisesti laskutettava autoista erikseen sovittua vuokraa. Tästä aiheutuu monessa portaassa prosessi mielessä lisävaivaa ja kustannuksia, mutta on mahdollista.

Ajankohtaista