Fleetin päästöraportti auttaa yritysten ESG-raportoinnissa

ESG-raportointi eli kestävyysraportointi koskettaa tulevaisuudessa yhä useampaa yritystä.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD laajentaa tulevina vuosina yritysten joukkoa, jolle ESG-raportointi muuttuu pakolliseksi. ESG-raportointi vaatii laaja-alaista katsausta yrityksen toimintaan ja sen toiminnan päästöihin. Fleet tarjoaa asiakasyrityksilleen lisäpalveluna vuositasoista päästöraporttia, joka näyttää valmiiksi lasketut luvut yrityksen ajoneuvokannan hiilidioksidipäästöistä.

Yhä pienemmät yritykset ovat velvollisia laatimaan kestävyysraportin toiminnastaan

Aikaisemmin ESG-raportointia on edellytetty ainoastaan suurimmilta pörssiyhtiöiltä, mutta 2023 voimaan tulleen CSRD-direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä raportointivelvollisuus laajenee koskemaan myös pienempiä listaamattomia yrityksiä, jotka täyttävät tietyt kriteerit.

Uusi CSRD-direktiivi korvaa vanhan NFRD-direktiivin (Non-Financial Reporting Directive), joka on jo aiemmin velvoittanut suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä. Tällaisiksi yhtiöiksi on laskettu yli 500 henkeä työllistävät pörssilistatut yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt ja yhtiöt, jotka on nimetty kansallisen edun kannalta merkittäviksi.

Vuoden 2024 alusta lähtien vanhan NFRD-direktiivin velvoittamien yritysten tulee tuottaa vuosittain standardien mukainen ESG-raportti. Käytännössä ensimmäiset uuden direktiivin vaatimat ESG-raportit julkaistaan vuonna 2025 vuoden 2024 luvuista.

Vuoden 2025 alusta lähtien raportointivelvollisuus laajenee kattamaan myös pienemmät (ml. listaamattomat) yritykset, jotka täyttävät kaksi seuraavista kriteereistä:

  • vähintään 250 työntekijää
  • nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa
  • nettovarallisuus yli 20 miljoonaa.

Vuonna 2026 velvollisuus laajenee entisestään koskemaan myös listattuja pk-yrityksiä.

Myös alihankkijoilta voidaan edellyttää entistä kattavampaa raportointia

ESG-raportointi edellyttää yhtiön omien toimintojen vaikutusten lisäksi sen arvoketjun ympäristövaikutusten raportoinnin.

Toisin sanoen pienempien alihankintayritystenkin on jo tällä hetkellä pystyttävä tarjoamaan lukuja toimintansa ympäristövaikutuksista, jotta niiden asiakasyritykset saavat toiminnasta tiedot omaan ESG-raporttiinsa.

Pahimmillaan suuryritys voi vaihtaa alihankkijaansa, jos se ei pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja ESG-raporttiin. Tämän takia alihankkijayritystenkin on hyvä olla tietoisia ja valmiina ESG-raportointiin säilyttääkseen asemansa kilpailussa. 

Fleetin päästöraportti paljastaa ajoneuvokannan ilmastovaikutukset

Fleetin päästöraportti auttaa yrityksen ESG-raportoinnissa.
Fleetin päästöraportti visualisoi ajoneuvokannan päästöt.

Fleetin palveluvalikoimaan kuuluu vuosittainen päästöraportti, joka kattaa yrityksen koko ajoneuvokannan.

Päästöraportin näyttämät tiedot

  • Ajoneuvokannan päästöt
  • Käytetyt polttoainetyypit, niiden jakautuminen kannassa ja käytetty määrä
  • Polttoainekustannukset
  • Ajoneuvokannan ikäjakauma ja käyttövoimajakauma

Raportti on selkeä ja kattava katsaus ajoneuvokannan laatuun ympäristönäkökulmasta ja sen tuottamiin päästöihin.

Eritellyt näkymät tuotanto- ja työsuhdeautoista

Päästöraportti antaa aina vuoden kokonaislukemat eri mittareille. Luvut voi myös eritellä erikseen tuotantoautoille ja työsuhdeautoille.

Visuaalisessa raportissa on helppo nähdä, mitä käyttövoimaa kannassa on eniten sekä mitkä jokaisen käyttövoimasegmentin päästöt ja polttoainekulut ovat.

ESG-raportointiin saatavien tietojen lisäksi päästöraportti auttaa kehittämään ajoneuvokantaa haluttuun suuntaan. Jos yrityksellä on selkeät tavoitteet esimerkiksi lisätä sähköautojen määrää työsuhdeautojen kannassa vuosittain, Fleetin päästöraportista on helppo seurata tavoitteen toteutumista.

Samoin ajoneuvokannan päästövähennystavoitteet on helppo silmäillä yhdestä näkymästä raportissa.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää. Päästöraporttimme on ajoneuvokannan hallintopalvelumme lisäpalvelu, joka edellyttää asiakkuutta Fleet Innovationin kanssa. Täytä alla oleva lomakkeemme ja olemme sinuun yhteydessä tai varaa suoraan aika ajanvarauskalenteristamme etätapaamiseen.

Ajankohtaista