Miksi yrityksen autokannan hallinnoinnin ulkoistaminen kannattaa?

Yritysautoilun kulut syntyvät lukuisista eri lähteistä. Jos yrityksessä on työsuhde- tai tuotantoautoja useampi kymmen, alkaa niiden hallinnointi viedä jo melkoisen määrän resursseja. Puhumattakaan siitä, jos haluaisi tuoda kaikki autoiluun liittyvät kulut yhteen näkymään.

Fleet Innovation tarjoaa yritysautoilun ja työsuhdepyörien hallinnointiin ainutlaatuista palvelua, joka viime kädessä säästää kustannuksia ja tekee yritysautoilusta läpinäkyvämpää, kustannustehokkaampaa ja dataohjattua.

 

Jos meitä pitäisi vertailla jonkin muun alan toimijaan, niin rakennusalalla olisimme vähän kuten rakennuskonsulttiyhtiöt, jotka toimivat tilaajan ja urakoitsijan välissä. Rakennusalalla välikäsi varmistaa, että tilaaja saa haluamansa urakan parhaaseen mahdolliseen hintaan ja että urakka etenee sovitusti.

Me Fleetillä olemme kuin yritysautoilun rakennuskonsulttitoimisto, joka etsii yrityksille parhaat vaihtoehdot yritysautoiluun. Seisomme asiakkaamme puolella ja etsimme hänelle kustannustehokkaimman ja sopivimman kokonaisratkaisun.

 

– Rakennusalalla kumppanuus tosin usein loppuu, kun urakka on valmis, mutta yritysautoilussa kumppanuus Fleetin kanssa on jatkuvaa ja kehittyy yrityksen ja ympäröivän yhteiskunnan mukana.

Fleet luo kokonaisnäkymän autoiluun

Fleetin kumppanuus alkaa katsauksella yrityksen kaikkiin autoiluun liittyviin sopimuksiin, kulurakenteeseen ja yrityksen tarpeisiin.

 – Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme liiketoiminta ja asema markkinassa. Tämän jälkeen tuomme asiakkaallemme kaikenkattavan näkymän autoiluun. Monilla yrityksillä on tarve tietää autoilun aiheuttamat kokonaiskustannukset, mutta niiden yhteen tuominen on iso työ. Tässä me tarjoamme asiantuntijuuttamme ja valmiita prosessejamme, kertoo Paukkonen.

Fleetin ydinpalveluihin kuuluu kaikki autoiluun liittyvien sopimusten ja palvelujen kartoittaminen ja haltuun ottaminen. Tähän sisältyvät esimerkiksi suoraan autojen hankintaan liittyvät sopimukset, polttoainepalvelut sekä rengas- katsastus- ja huoltotoimijat.

Me Fleetillä uskomme kumppanuuteen, joka perustuu dataan ja asiakasymmärrykseen.

Käytännössä tämä näkyy niin, että Fleetin kanssa solmitun kumppanuuden jälkeen kymmenet, sadat tai jopa tuhannet kuukausittaiset autoiluun liittyvät laskut vähenevät yhteen – jonka lähettää Fleet Innovation.

Lopulta Fleet kokoaa kaiken autoiluun liittyvän datan yhteen ja tuo sen helppokäyttöiseen kokonaisnäkymään asiakkaalle.

Autopolitiikka antaa suuntaviivat yritysautoiluun

Fleetin palvelu kiteytyy yritykselle laadittavaan autopolitiikkaan, joka on pitkän tähtäimen strategia ja suunnitelma yrityksen autokannan hallinnointiin.

Jokaisella yrityksellä on yksilöllinen autopolitiikka, joka perustuu paitsi yrityksen tarpeisiin myös yrityksen strategiaan; halutaanko yritysautoilussa hakea kustannustehokkuutta, osallistua vihreään siirtymään tai sitouttaa työntekijöitä houkuttelevilla autoiluun ja pyöräilyyn liittyvillä eduilla.

Autokannan hallinnointipalvelun lisäksi Fleet Innovation tarjoaa työsuhdepyörät kaikkiin etua tarjoaviin yrityksiin. Autopolitiikan lisäksi yritykselle voidaan laatia myös pyöräpolitiikka – kokonaisuudesta voidaankin puhua yrityksen liikkumisen politiikkana.

Yritysautoilu on muutakin kuin huoltoleasingia

Yksi suosituimmista tavoista hankkia auto yrityksen käyttöön on huoltoleasing. Huoltoleasing on suosittu sen kulujen ennakoitavuuden takia. Huoltoleasingissa kuitenkin sitoutuu usean vuoden pituiseen vuokra-aikaan, joka ei välttämättä palvele kaikkia yrityksiä.

– Me Fleetillä otamme haltuun kaikkien autojen hallinnoinnin, olivatpa ne liisattuja tai omia. Kerätyn ja koostetun datan perusteella me myös etsimme parhaan mahdollisen tavan hankkia uusia autoja tai ylläpitää olemassa olevaa autokantaa. Huoltoleasing ei aina ole se loppupeleissä edullisin ja läpinäkyvin vaihtoehto, jolloin me osaamme tarjota paremmin sopivaa. Lähtökohtanamme on myös luoda joustavuutta autokantaan, jolloin yritys voi nopeasti sopeuttaa autokantaansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen tai yrityksen omaan tilanteeseen, summaa Paukkonen.

Fleet Innovation

  • Puolueeton näkemys yrityksen autokannan tilasta, jonka pohjalta ratkaistaan ongelmat
  • Kaikkien rahoitusmallien huomioiminen
  • Työsuhde- ja tuotantoautot
  • Dataohjattua toimintaa ja päätöksentekoa
  • Läpinäkyvyys autoilun kuluihin
  • Yrityksen tarpeisiin perustuva autopolitiikka, jossa määritellään askelmerkit yritysautoilun kehittämiselle ja toiminnalle
  • Vaivatonta ja kustannustehokasta yritysautoilua
  • Työsuhdepyörät

Ajankohtaista