Vihreä siirtymä koskettaa myös yritysautoilua

Vihreä siirtymä yritysautoilussa alkaa ajoneuvokanna muokkaamisella päästöttömämpään suuntaan.

Vihreä siirtymä koskettaa yhä useampaa osa-aluetta yritysten toiminnassa. Yksi selkeä yritysten päästöjen aiheuttaja on autoilu – toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Fleet Innovation auttaa yrityksiä vähentämään ajoneuvokantansa päästöjä ja tekemään ajoneuvokannan hallinnoinnista entistäkin läpinäkyvämpää.

Kustannustehokkuus ja vihreä siirtymä ovat aina kulkeneet Fleet Innovationilla käsi kädessä. Fleetin palvelumallin ytimessä on ottaa haltuun asiakkaidensa ajoneuvojen hallinta, jolloin keskitetyillä ratkaisuilla saadaan asiakkaille jopa 20 prosentin säästöt ajoneuvokuluissa.

Samaan aikaan Fleet on myös aktiivisesti ollut aina tuomassa pöytään vihreämpiä ratkaisuja ja pyrkinyt vihertämään asiakkaidensa autokantaa.

– Pyrimme aina löytämään asiakkaallemme optimaalisen ratkaisun, joka tukee asiakkaan liiketoimintaa parhaiten. Vihreää siirtymää vaaditaan jo monessa, myös yrityksen ajoneuvokannan osalta. Me tuomme työkaluja asiakkaan pakkiin toteuttamaan vihreää siirtymää liikkumisen osalta, valottaa Fleet Innovationin toimitusjohtaja Henrik Arvonen.

Ajoneuvokannan vihertyminen alkaa ruohonjuuritasosta

Mitä keinoja yrityksen ajoneuvokannan vihertämiseen sitten on olemassa? Fleetillä lähdetään liikkeelle aivan ruohonjuuritasolta.

Fleetin hallinnoimasta ajoneuvokannasta jo 46 % on kokonaan ilman polttomoottoria kulkevia, ja osuus kasvaa jatkuvasti. ​

Yksi selkeä tapa on siirtyä kokonaan päästöttömiin ajoneuvoihin tai vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Aina yrityksissä ei välttämättä huomata, että esimerkiksi työsuhdepyörät ovat täysin nollapäästöisiä ajoneuvoja, jotka lasketaan mukaan yrityksen ajoneuvokantaan. Ne myös edistävät täysin päästötöntä työmatkaliikkumista.

Toinen tehokas keino on ryhtyä systemaattisesti suosimaan ajoneuvokannassa päästöttömiä tai vähäpäästöisiä ajoneuvoja, kuten sähköautoja, hybridiautoja ja kaasupakettiautoja.

Fleet auttaa asiakkaitaan solmimaan joustavia sopimuksia ajoneuvojen hankinnassa, jolloin ajoneuvokannan uusiminen on helpompaa ja nopeampaa. Yrityksen autopolitiikkaan voidaan myös kirjata selkeät ohjeet ja raamit tulevien ajoneuvojen hankinnasta.

 

Huimaa kasvua päästöttömissä ja vähäpäästöisissä ajoneuvoissa

Fleetin hallinnoimasta ajoneuvokannasta jo 46 % on kokonaan ilman polttomoottoria kulkevia, ja osuus kasvaa jatkuvasti.

Ajoneuvokanta pitää sisällään tämän artikkelin kirjoitushetkellä noin 11 130 ajoneuvoa.

Nousu on ollut viime vuosina huimaa, sillä vielä vuonna 2020 vähäpäästöisten ja kokonaan päästöttömien ajoneuvojen osuus Fleetin hallinnoimasta ajoneuvokannasta oli vain 8 %.

Päästöjen vähentäminen yrityksissä onnistuu siirtymällä sähköautoiluun.
Fleetin ajoneuvokannasta 55 % on täysin päästötöntä tai vähäpäästöistä.

Selkeä päästöraportti yrityksen ajoneuvokannasta

Fleetin toimintaa ohjaa vahvasti datan kerääminen, käsitteleminen ja visualisointi loppuasiakkaiden käyttöön.

Kuluihin ja ajoneuvon tietoihin liittyvien raporttien lisäksi Fleet tarjoaa selkeää päästöraporttia, josta löytyy asiakkaan koko ajoneuvokannan hiilidioksidipäästöt. Samasta raportista myös näkee, paljonko yritys on onnistunut pienentämään päästöjään.

– Tuomme asiakkaillemme aina aktiivisesti esille, miltä heidän ajoneuvokantansa näyttää, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä se on tuottanut ja kuinka paljon hiiltä on säästetty, kuvailee Arvonen.

Emme puhu vain yleistasolla mahdollisista säästöistä, vaan pystymme näyttämään todeksi päästöjen vähennykset. Tätä tietoa voi käyttää edelleen hyväksi yrityksen omassa päästöraportoinnissa, kuten ESG-raportissa

Henrik Arvonen, toimitusjohtaja, Fleet Innovation

Kulujen ja päästöjen vähentäminen samassa

Kaiken kaikkiaan Fleet tarjoaa uudenlaista, sopimuksellisesti riskitöntä vaihtoehtoa yritysten ja organisaatioiden ajoneuvokantojen hallinnointiin.

– Jos yrityksessä halutaan toteuttaa kalustoon liittyviä uudistuksia vihreästi ja joustavasti, olemme siihen kumppani vaikeissakin tilanteissa. Fleet ei ole kallis vaihtoehto vaan sopimuksellisesti riskitön. Fleet optimoi asiakkaan ajoneuvojen rahoitussopimukset, ja jos huoltoleasingin vaihtaa edullisempiin ja joustavampiin rahoitusvaihtoehtoihin, voi saavuttaa jopa 20 prosentin säästöt, selostaa Arvonen.

Hän päättää:

– Kun mietitään riskien hajottamista ja hallintaa, Fleet pystyy kumppanina tarjoamaan joustavuutta, asiantuntijuutta ja näkemystä. Ja viime kädessä konkreettisia säästöjä niin ajoneuvokannan päästöissä kuin kuluissa.

Haluaisitkö sinäkin leikata ajoneuvokantasi kuluja ja päästöjä?

Ajankohtaista