Vuoden 2023 autoedun verotusarvot

koeajopalvelu-auto-kotiin

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

a) Ikäryhmä A (vuosina 2021–2023 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 2018–2020 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 315 eurolla tai 21 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C (ennen vuotta 2018 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 330 eurolla tai 22 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

 

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään:

0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö.

0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Tämän päätöksen määräysten mukaisesti lasketusta autoedun verotusarvosta vähennetään tuloverolain 64 a §:n 1 momentin mukainen euromäärä 170 jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona etu on muodostunut sellaisen vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröidyn auton käyttämisestä, jonka autoverolain (777/2020) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden. Verotusarvosta vähennetään lisäksi tuloverolain 64 a §:n 3 momentin mukainen euromäärä 85 jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona etu on muodostunut sellaisen vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröidyn auton käyttämisestä, jonka ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Ajankohtaista