Työsuhdepyörä yrittäjälle – kuka on siihen oikeutettu?

Työsuhdepyörä yrittäjälle on mahdollista saada kaikilla muilla yritysmuodoilla paitsi toiminimiyrittäjille.

Työsuhdepyöräetu on saatavissa kaikille muille yritysmuodoille paitsi toiminimelle. Myös yhdistykset voivat ottaa pyöräedun käyttöönsä.

Samalla on mahdollista saada työsuhdepyörä yrittäjälle itselleen, sillä osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön osakas ovat myös oikeutettuja luontoisetuun. Edun saaminen ei edellytä palkan nostamista, mutta useimmissa tilanteissa yrittäjät itse ovat myös palkansaajia yrityksessä.

Pääsääntöisesti kaikki yrityksen työntekijät ovat oikeutettuja etuun. Yrityksen sisällä voidaan kuitenkin sopia tarkemmin, kuka voi ottaa pyöräedun käyttöönsä. Tarkennuksia voidaan tehdä esimerkiksi määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla. Tarkennukset kirjataan aina yrityksen pyöräpolitiikkaan.

Miten pyöräetu syntyy ja mitä siihen kuuluu?

Työsuhdepyörä on luontoisetu, jossa käyttäjällä on vain käyttöoikeus hyödykkeeseen. Toisin sanoen pyörän omistaa joko yritys tai leasing-yhtiö (tällöin pyörä on työnantajan hallinnoima), jonka kautta etu on hankittu. Käyttäjällä on kuitenkin useimmiten mahdollisuus lunastaa pyörä itselleen.

Polkupyöräetuun lasketaan mukaan pyörän kiinteät osat ja varusteet, kuten valot, lukitus, nastarenkaat, lokasuojat, tavarateline ja soittokello. Myös pyöräilykypärä lasketaan mukaan etuun.

Esimerkiksi matkamittarit, pyöräilykengät ja -varusteet, pumput ja lastenistuimet taas eivät kuulu etuun.

Lue lisää työsuhdepyöräedun verotuksesta.

Työsuhdepyörä yritykselle omistukseen

Yrittäjä voi hankkia itselleen tai työntekijälleen jopa 6000 euron arvoisen polkupyörän ja pitää sitä verottomana työsuhde-etuna. Jos pyörä ostetaan yritykselle, niin sen veroton arvo on vuodessa korkeintaan 1200 euroa.

Edun vuosittainen arvo määräytyy pyörän alvillisen hankintahinnan ja varusteiden yhteissummasta, joka jaetaan viidelle vuodelle. Tähän lisätään vielä vuosittainen pääoman korko sekä käytöstä johtuvat kulut.

Esimerkiksi, jos pyörä ja sen varusteet maksavat 2 000 euroa, niin pyöräedun vuosittainen arvo on 400 euroa. Hankintahinnan osan ja pääomakoronpäälle lasketaan vielä huolto- ja käyttökustannukset, jolloin saadaan edun koko arvo. Jos korkokuluja ei ole ja vuotuiset huoltokustannukset ovat 100 euroa, vuosittainen polkupyöräedun arvo esimerkissä olisi 500 euroa.

”Jos työnantaja omistaa työsuhdepolkupyörän, pyörän käypä arvo muodostuu arvonlisäverollisen hankintahinnan, pääomakulujen ja käyttökulujen perusteella.

Verohallinnon luontoisetupäätöksen 27 §:n mukaan työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten (esimerkiksi vakuutuksista ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset) euromäärästä.

Hankintahinnan osan euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella. Hankintahinta jaetaan viidellä vuodella riippumatta polkupyörän todellisista käyttövuosista tai työnantajan kirjanpidossa tekemistä poistoista.

Koron määrä lasketaan myöhempinä vuosina siten, että koron laskennan perusteena olevasta pääomasta vähennetään edellisenä vuonna verotetun poiston osuus.

Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on kustannusten euromäärästä riippumatta 20 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset. Sähköavusteisten polkupyörien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa (vuodesta 2022 lähtien) tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset.”

Lue koko ohje Verottajan sivustolta.

Työsuhdepyörä leasing-sopimuksella

Liisattuna polkupyöräedun arvo on työnantajalle aiheutuva kustannus eli käytännössä 100 euroa kuukaudessa. FleetBikella pyörä voi maksaa enintään 4 000 euroa. Jos haluaa itselleen 4 000–6 000 euroa maksavan pyörän, silloin erotus täytyy maksaa itse.

Liisattuna pyörän hinta, varusteiden hinta ja pyörän hallinnoinnista kertyvät kulut jaetaan sopimuskuukausille niin, että pyörän hinnasta saadaan täysin verohyöty irti. Tällöin kuukausittainen leasing-hinta on 100 euroa, ja vuodelle kertyy 1 200 euroa vähennyskelpoisia kuluja. Sopimuksen kesto määräytyy sen mukaan, kuinka kallis pyörä on kyseessä.

Testaa FleetBiken sopimuksen kestolaskuria.

Työnantajan pyöräetu on ilmastoteko

Kun yritys antaa työntekijöilleen työsuhdepyöräedun, se on askel lähemmäs vihreää siirtymää. Jos yrityksellä on sekä työsuhdeautoja että työnantajan pyöräetu käytössään, niin kokonaisajoneuvokannasta tällöin osa on kokonaan päästöttömiä ajoneuvoja.

Ympäristöstä välittäminen ja vihreät arvot ovat valttikortteja tänä päivänä. Työsuhdepyörä yrittäjälle ei ole pelkkä henkilöstöetu, vaan sen valitseminen osoittaa vastuullisuutta. Työnantajan tarjoaman pyöräedun ansiosta myös henkilöstön hyvinvointi lisääntyy, ja mahdolliset sairauspoissaolot vähenevät.

Moni ajattelee, että työsuhdepyörä on tarkoitettu vain työmatka-ajoon. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Työsuhdepyörä yrittäjälle ja koko henkilöstölle voidaan ottaa käyttöön myös pelkästään vapaa-ajan ajoon. Etua käyttöön otettaessa ei siis tarvitse määritellä, mihin käyttöön pyörä tulee. Itselleen voi ottaa vaikka kakkospolkupyörän maastoajoon.

Lue myös: Olisiko minusta työmatkapyöräilijäksi?

Ajankohtaista